Procesy sądowe i rozwiązywanie sporów

Reprezentujemy polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi, krajowymi sądami arbitrażowymi i Izbami Odwoławczymi. Klienci szczególnie doceniają nasze zaangażowanie i skuteczność w prowadzeniu złożonych i wieloaspektowych sporów.

Naszym Klientom oferujemy gruntowną, strategiczną pomoc. Wspieramy Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyka związanego z takimi postępowaniami. Doradzamy już od momentu zarysowania się problemu prawego, aż do jego ostatecznego zakończenia. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowania się do walki na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych i skutecznym ich wykorzystaniu.

Kancelaria z świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • Prowadzimy sprawy w postępowaniu sądowoadministracyjnym (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym)

  • Sporządzamy wnioski w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, a także odwołania od decyzji organów administracji

  • Reprezentujemy przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej

  • Zajmujemy się windykacją należności na etapie przedsądowym i sądowym

Umów się na spotkanie