Jesteśmy nowoczesna firmą prawniczą

Jesteśmy nowoczesna firmą prawniczą, szczególnie ceniącą przedsiębiorczość naszych Klientów, dlatego rozwiązujemy problemy najskuteczniej jak jest to możliwe. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w projektach wymagających pionierskich i innowacyjnych rozwiązań. Zdobyte doświadczenie wyposażyło nas w umiejętność i przenikliwość potrzebną do kreatywnego myślenia i oferowania Klientom usług prawnych w sytuacjach nietypowych i stanowiących wyzwanie.

Zapewniamy przedsiębiorczym Klientom zarówno kompleksową pomoc prawną, jak i precyzyjne rozwiązania konkretnych problemów.

signature

Zaufali nam

brand-1
brand-7
brand-3
brand-4
brand-5

Adres

Chopina 11/3A

20-026 Lublin

Kontakt

Tel. +48 600 370 175

kancelariakutrzuba@gmail.com

Identyfikacja

Nr wpisu: LB-1626

Nr NIP: 713-296-52-58

Główne obszary praktyki

Obsługa biznesu

Od lat z powodzeniem realizujemy obsługę prawną wielu firm i to na każdym etapie prowadzonej działalności.

Obsługa biznesu

Od lat z powodzeniem realizujemy obsługę prawną wielu firm i to na każdym etapie prowadzonej działalności.

Nieruchomości

Obsługujemy firmy budowlane, deweloperskie, spółdzielnie, zarządców nieruchomości, pośredników obrotu nieruchomościami.

Nieruchomości

Obsługujemy firmy budowlane, deweloperskie, spółdzielnie, zarządców nieruchomości, pośredników obrotu nieruchomościami.

Obszar Procesowy

Reprezentujemy polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi, krajowymi sądami arbitrażowymi i Izbami Odwoławczymi.

Obszar Procesowy

Reprezentujemy polskie i zagraniczne podmioty w postępowaniach przed sądami powszechnymi, krajowymi sądami arbitrażowymi i Izbami Odwoławczymi.

Radca prawny dla firm – zakres naszych usług

Od lat z powodzeniem realizujemy obsługę prawną wielu firm i to na każdym etapie prowadzonej działalności. Zarówno dla nowych przedsiębiorców, jak również dla podmiotów gospodarczych o ugruntowanej pozycji rynkowej. Wychodzimy z założenia, że przy podejmowaniu decyzji, szczególnie tych o podwyższonym ryzyku, świadomy przedsiębiorca powinien korzystać z pomocy doświadczonych praktyków.

Kancelaria z świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • Prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, prawa pracy
  • Projektujemy i opiniujemy wieloaspektowe umowy współpracy gospodarczej, m.in. handlowe, inwestycyjne, współpracy partnerskiej, najmu powierzchni komercyjnych. Sporządzamy projekty umów i statutów spółek prawa handlowego, uchwał, wszelkich regulaminów oraz zarządzeń
  • Udzielamy prawnego wsparcia przy zgromadzeniach wspólników, zgromadzeniach w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych, doradzamy w kwestiach prawnych zarządom oraz radom nadzorczym spółek, spółdzielni, przedsiębiorcom oraz innym uczestnikom obrotu gospodarczego i zawodowego
Kancelaria prawna Lublin
Kancelaria prawna Lublin Warszawa

Obsługujemy zarówno nowe firmy wchodzące na rynek, jak i te obecne na nim już od dłuższego czasu.

Nasze usługi prawne kierujemy do:

  • podmiotów gospodarczych działających na rynku lokalnym
  • podmiotów wychodzących na rynki zagraniczne
  • firm zagranicznych wchodzących na rynek polski
  • start-up’ów

Na gruncie prawa handlowego, a w szczególności umów handlowych Kancelaria świadczy usługi w zakresie: negocjowania i redagowania umów handlowych, w tym zarówno najpopularniejszych umów nazwanych, jak na przykład umów o dzieło, umów zlecenia, sprzedaży, dostawy czy umów o świadczenie usług. Opracowujemy niespotykane, „szyte na miarę” dokumenty normujące skomplikowane transakcje o zaawansowanej strukturze; pełnej obsługi prawnej procesu inwestycyjnego, od chwili powstania koncepcji stworzenia projektu biznesowego, do momentu oddania w ręce klienta gotowej, funkcjonalnej struktury.

Doradztwo prawne przy tworzeniu wzorów umów, opiniowanie projektów kontraktów, pomoc zawieraniu i wykonywaniu umów, tworzenie konsorcjów, wsparcie przy negocjacjach to tylko część usług, które oferujemy naszym klientom jako pomoc w codziennej obsłudze ich przedsiębiorstwa.

Doświadczenie nabyte w czasie pracy dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych pozwala nam na przewidywanie niebezpieczeństw związanych z zawarciem danej umowy jak też na zaproponowanie kontraktu korzystnego dla naszego klienta Albowiem, uwzględniamy specyfikę sektorową, a w razie potrzeby świadcząc także wsparcie w innych obszarach. W naszej pracy spotykamy się z sytuacjami, w których osoby sprawujące funkcje kierownicze w firmach narażone są na ryzyko zawarcia kontraktu, którego wykonanie może narazić ich na osobistą odpowiedzialność wobec osób trzecich, podmiotu, którym zarządzają a nawet odpowiedzialność karną. Pomagamy w takim formułowaniu kontraktów oraz podejmowaniu takich decyzji, które zapobiegną takiej odpowiedzialności bowiem nie będą związane z naruszeniem prawa. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących ich odpowiedzialności osobistej, przed organami państwowymi oraz sądami. Prawo kontraktowe jako część prawa gospodarczego stanowi istotną specjalizacje naszej Kancelarii od samego początku jej działalności.