Prawo spółek

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm oraz przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym, możemy zaoferować następujące usługi:

 • zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia i likwidacji
 • bieżącego funkcjonowania spółek
 • spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
 • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych;
 • corporate governance
 • przygotowywanie umów i aktów założycielskich spółek
 • opracowywanie analiz i opinii prawnych z zakresu zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa klientów korporacyjnych
 • zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego i innych właściwych rejestrów
 • zaskarżanie uchwał wspólników, podjętych niezgodnie z postanowieniami umowy spółki lub przepisami ustawy
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców
 • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków organów spółki
 • opracowywanie polityki compliance dla przedsiębiorstwa, obejmującej m.in. kwestie ochrony poufności, know how, tajemnicy przedsiębiorstwa itp.
 • doradztwo w zakresie regulowanej i koncesjonowanej działalności gospodarczej
Umów się na spotkanie