Inwestycje, Nieruchomości, Prawo Budowlane

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę prawną dla firm działających w sektorze technologii informacyjnych (IT). Nasza usługa obejmuje:

Doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych i przepisów o prywatności, pomagając firmom w dostosowaniu się do rygorystycznych wymagań regulacyjnych, takich jak RODO (RODO) i przepisy innych krajów dotyczące ochrony danych.

Tworzenie i analizę umów IT, w tym umów o dostawę oprogramowania, umów serwisowych, umów licencyjnych i umów z klientami. Pomagamy w tworzeniu umów, które chronią prawa własności intelektualnej klienta i zapewniają jasne zasady współpracy.

Reprezentację praw autorskich i ochronę własności intelektualnej, w tym rejestrację znaków towarowych i patentów. Pomagamy w rozwiązywaniu sporów dotyczących naruszeń praw autorskich i własności intelektualnej.

Obsługę transakcji fuzji i przejęć (M&A) w branży IT, włączając w to ocenę due diligence i doradztwo w zakresie umów transakcyjnych.

Doradztwo w zakresie prawa pracy w branży IT, w tym tworzenie umów o pracę, regulaminów pracy oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych.

Zarządzanie ryzykiem i zapobieganie sporom, poprzez audyty prawne, przegląd umów i procedur, a także szkolenia pracowników w zakresie zasad prawnych.

Pomoc w regulacjach i certyfikacjach branżowych oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z uzyskiwaniem niezbędnych uprawnień i zezwoleń.

Doradztwo w kwestiach związanych z prawem telekomunikacyjnym i e-commerce, w tym regulacje dotyczące transakcji online, płatności elektronicznych i przepisów dotyczących handlu elektronicznego.

Reprezentację w sporach i postępowaniach sądowych, w tym sporach kontraktowych, sporach dotyczących naruszeń praw autorskich i ochrony danych oraz innych kwestiach prawnych.

Nasza firma zatrudnia prawników specjalizujących się w prawie IT, którzy mają pełne zrozumienie unikalnych wyzwań, przed którymi stają firmy IT. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom pewność, że ich interesy są odpowiednio chronione w dynamicznym środowisku technologicznym. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie prawnika specjalizującego się w branży IT i dowiedz się, jak możemy pomóc w osiągnięciu sukcesu w tej dziedzinie.

Umów się na spotkanie