Inwestycje, Nieruchomości, Prawo Budowlane

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę prawną dla firm budowlanych, dostarczając niezbędnego wsparcia w dynamicznym i często złożonym środowisku branży budowlanej. Nasza usługa obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie regulacji i przepisów budowlanych, pomagając firmom zrozumieć i przestrzegać obowiązujących przepisów, norm technicznych i wymagań dotyczących jakości.
  • Tworzenie i analizę umów budowlanych, w tym umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, dostawcami i inwestorami. Pomagamy w negocjacjach i przygotowujemy umowy, które chronią interesy naszych klientów.
  • Reprywatyzacja przed organami nadzoru budowlanego i urzędami. Świadczymy usługi reprezentacji klientów w kontaktach z organami regulacyjnymi i przy rozwiązywaniu sporów.
  • Rozwiązywanie sporów budowlanych, w tym sprawy związane z wadami budowlanymi, opóźnieniami w realizacji projektów i innymi kwestiami związanymi z umowami budowlanymi.
  • Ochronę praw autorskich i własności intelektualnej w przypadku projektów architektonicznych i inżynieryjnych.
  • Zarządzanie ryzykiem i zapobieganie sporom poprzez audyty umów, procedur i dokumentacji.
  • Obsługę postępowań przetargowych i przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym ofert przetargowych i wniosków o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Doradztwo w zakresie podatków i opłat związanych z działalnością budowlaną, w tym w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego.
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych w zakresie odszkodowań i roszczeń gwarancyjnych.

Nasza firma posiada doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie budowlanym, którzy rozumieją specyfikę tej branży i są gotowi pomóc naszym klientom w rozwiązywaniu wszelkich kwestii prawnych, które mogą się pojawić. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wiedzy, zapewniamy naszym klientom pewność, że ich interesy są należycie chronione w dynamicznym środowisku budowlanym. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie prawnika specjalizującego się w branży budowlanej i dowiedz się, jak możemy pomóc w osiągnięciu sukcesu w tej dziedzinie.

Umów się na spotkanie