Inwestycje, Nieruchomości, Prawo Budowlane

Nasza kancelaria prawnicza oferuje kompleksową obsługę prawną dla firm działających w branży farmaceutycznej. Nasza usługa obejmuje:

Doradztwo w zakresie przepisów regulujących sektor farmaceutyczny, w tym procedur rejestracyjnych, norm jakościowych i wymagań dotyczących produkcji i dystrybucji leków oraz suplementów diety.

Tworzenie i analizę umów handlowych i umów dotyczących dostaw farmaceutycznych, w tym umów z dostawcami surowców, umów dystrybucyjnych i umów licencyjnych.

Reprezentację przed organami regulacyjnymi, takimi jak Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz obsługę procesów rejestracyjnych.

Pomoc w procesie uzyskiwania i przedłużania rejestracji produktów farmaceutycznych oraz w kwestiach związanych z certyfikacją GMP (Dobre Praktyki Wytwarzania).

Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, w tym rejestrację znaków towarowych, patentów i ochronę nazw handlowych w sektorze farmaceutycznym.

Zarządzanie ryzykiem i zapobieganie sporom prawnym poprzez audyty legalne, przegląd umów i dokumentacji oraz szkolenia pracowników w zakresie przepisów i standardów branżowych.

Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym tworzenie umów o pracę i regulaminów pracy, a także rozwiązywanie sporów pracowniczych.

Pomoc w kwestiach związanych z reklamą i marketingiem produktów farmaceutycznych, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących reklamy leków.

Reprezentację w sprawach sądowych i arbitrażowych, włączając w to postępowania dotyczące naruszeń umów i sporów regulacyjnych.

Nasza firma zatrudnia prawników specjalizujących się w prawie farmaceutycznym, którzy posiadają głęboką wiedzę na temat specyfiki tej branży. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu jesteśmy gotowi zapewnić naszym klientom pewność, że ich interesy są należycie chronione w dynamicznym i regulowanym środowisku farmaceutycznym. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie prawnika specjalizującego się w branży farmaceutycznej i dowiedz się, jak możemy pomóc w osiągnięciu sukcesu w tej dziedzinie.

Umów się na spotkanie