radca prawny Paweł Kutrzuba logo
+48 600 370 175
Kontakt

Oferta dla firm

Pakiet dla mikroprzedsiębiorców
STARTER
Miesięczna opłata 249 zł netto + 23% VAT
Zarówno oferta, jak i cena abonamentu może być dostosowywana do potrzeb, oczekiwań i specyfiki branży klienta. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy). Pakiet obejmuje 2 godziny usług prawnych w miesiącu.

Pakiet dla mikroprzedsiębiorcy skierowany i wybierany jest najczęściej przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, stowarzyszeń, fundacji prowadzących ograniczoną działalność i niewielkich wspólnot mieszkaniowych.

Pakiet obejmuje:

konsultacje i porady prawne, sporządzanie pism procesowych, wezwań do zapłaty,

sporządzanie projektów umów i ugód,

sprawy rejestracyjne związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,

sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

sprawy cywilne i gospodarcze, w tym przygotowanie/weryfikacja umów,

przygotowywanie statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie działalności klienta,

sprawy administracyjne,

przygotowywanie pism do organów administracji publicznej.

Działamy szybko i sprawnie, na co wpływ ma dostępność prawników. Rozmowy prowadzone są telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora internetowego w ramach transmisji audio-wideo. Zazwyczaj sprawy rozpoznawane są w terminie nie dłuższym niż 2-4 dni robocze.

radca prawny Paweł Kutrzuba kancelaria prawna Lublin
Pakiet dla dla małych i średnich przedsiębiorców
BIZNES
Miesięczna opłata 579 zł netto + 23% VAT
Zarówno oferta, jak i cena abonamentu może być dostosowywana do potrzeb, oczekiwań i specyfiki branży klienta. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy). Pakiet obejmuje 5 godzin usług prawnych w miesiącu.

Pakiet ten obejmuje pomoc prawną wraz z przygotowaniem dokumentów dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego oraz cywilnych.

W ramach tego abonamentu przygotujemy dla klienta ważne dokumenty, na bieżąco projektujemy i opiniujemy wieloaspektowe umowy współpracy gospodarczej. Ponadto sporządzamy projekty umów i statutów spółek prawa handlowego, uchwał, wszelkich regulaminów oraz zarządzeń. Natychmiastowo reagujemy na przyjęcie zlecenia
(w godzinach od 9 do 17). Rozpoznania sprawy dokonujemy zazwyczaj w terminie
od 2 do 3 dni roboczych. Termin umawiany jest z klientem.

radca prawny Paweł Kutrzuba

Pakiet obejmuje:

udzielanie wsparcia prawnego dotyczącego działalności klienta,

przygotowywanie wszelkiego rodzaju projektów pism,

sporządzanie i analiza projektów umów, porozumień oraz ugód,

sprawy z zakresu prawa pracy,

sporządzanie pism sądowych i innych pism prawnych,

sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,

reprezentowanie klienta w sporach z dłużnikami, przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,

sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,

windykacja długów/zabezpieczenie roszczeń,

uczestnictwo w negocjacjach lub trudnych rozmowach z kontrahentami, dłużnikami, współpracownikami.

Pakiet na zamówienie
PREMIUM
Indywidualna wycena – skontaktuj się z nami
Klienci mogą liczyć na dogodne ceny usług dodatkowych, tj. wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, negocjacji handlowych w prowadzeniu złożonych i wieloaspektowych sporów. Pakiet obejmuje min. 10 godzin usług prawnych w miesiącu.

W ramach pakietu klienci mogą liczyć na pomoc w negocjacjach dotyczących sporów
sądowych, pomoc w ocenie ryzyka związanego z takimi postępowaniami, doradztwo
na każdym etapie danej sprawy oraz dobór odpowiednich środków prawnych.

Pakiet zawiera kompleksowe wsparcie prawne:

 • dedykowanego i dyspozycyjnego opiekuna prawnego (radcy prawnego lub adwokata) w siedzibie klienta lub podczas posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników,
 • natychmiastową reakcję zarówno w sytuacjach nagłych, jak i bieżących, rozpoznanie sprawy wraz z podaniem terminu załatwienia zagadnienia.
W ramach współpracy oferujemy nielimitowane czasowo
lub ilościowo kompleksowe i rzetelne konsultacje notarialne.
radca prawny
Wybierz pakiet odpowiedni
dla Twojej firmy

STARTER

Dla mikroprzedsiębiorców

BIZNES

Dla małych i średnich przedsiębiorstw

PREMIUM

Na zamówienie

Forma kontaktu

mail, telefon, wideokonferencje

mail, telefon, wideokonferencje

mail, telefon, wideokonferencje

Czas reakcji

do 3 h w godzinach 9 – 17

do 2 h w godzinach 9 – 17

reakcja natychmiastowa
w godzinach 9 – 17

Rozpoznanie sprawy/problematyki

zazwyczaj w terminie od 2 do 4 dni roboczych (zgodnie z terminem ustalonym z klientem)

zazwyczaj w terminie od 2 do 3 dni roboczych (zgodnie z terminem ustalonym z klientem)

zazwyczaj w terminie od 1 do 3 dni roboczych (zgodnie z terminem ustalonym z klientem)

Obsługa prawna z zakresu: windykacji należności, prawa cywilnego, prawa budowlanego, spółdzielczego, prawa spółek, prawa handlowego, prawa gospodarczego, procedury cywilnej, prawa pracy, prawa ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego

 • konsultacje i porady prawne, sporządzanie niektórych dokumentów prawnych, projektów umów i ugód,
 • sprawy rejestracyjne związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • sprawy cywilne i gospodarcze,
 • przygotowywanie statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie różnych placówek,
 • sprawy administracyjne,
 • przygotowywanie pism do organów administracji publicznej
 • udzielanie wsparcia prawnego
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju projektów pism,
 • sporządzanie i analiza projektów umów, porozumień oraz ugód,
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed różnymi organami i instytucjami,
 • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w przepisach,
 • reprezentowanie klienta w sporach z dłużnikami,
 • sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • windykacja długów/zabezpieczenie roszczeń,
 • uczestnictwo w trudnych negocjacjach

Wspieramy klientów w negocjacjach dotyczących sporów sądowych, pomagamy w ocenie ryzyka z tym związanego, wspieramy na etapie przygotowania się do „walki” na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych.
W ramach współpracy oferujemy nie limitowane kompleksowe i rzetelne konsultacje notarialne.

Ilość dostępnych godzin w miesiącu

2

5

Min. 10 (do uzgodnienia)

Przygotowanie do kontroli US, ZUS/KRUS/ PIP/SANEPID itd.

tak

tak

tak

Audyt prawny/analiza dokumentacji

nie

tak

tak

Audyt prawny/analiza dokumentacji

nie

tak

tak

Dodatkowe wsparcie strategiczne lub uzgodnienia okołobiznesowe /notariusza/doradcy podatkowego/ komornika/księgowości zarządczej

Do uzgodnienia

Wspieramy klientów w negocjacjach dotyczących sporów sądowych, pomagamy w ocenie ryzyka z tym związanego, wspieramy na etapie przygotowania się do „walki” na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych.

W ramach współpracy oferujemy nie limitowane kompleksowe i rzetelne konsultacje notarialne.

Bezpłatne przyjęcie sprawy do windykacji

tak

tak

tak

Prowizja od skutecznej windykacji (płacisz, gdy masz pieniądze na koncie)

5% netto (6,15% brutto) – windykacja pozasądowa, 9% netto (11,07% brutto) – windykacja sądowa

5% netto (6,15% brutto)- windykacja pozasądowa, 9% netto (11,07% brutto) – windykacja sądowa

5% netto (6,15% brutto) – windykacja pozasądowa, 9% netto (11,07% brutto) – windykacja sądowa

Reprezentacja na posiedzeniach sądowych

350 zł netto (430,50 zł brutto) za posiedzenie do 2h, 100 zł netto (123 brutto) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę

350 zł netto (430,50 zł brutto) za posiedzenie do 2h, 100 zł netto (123 brutto) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę

350 zł netto (430,50 zł brutto) za posiedzenie do 2h, 100 zł netto (123 brutto) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę

Dedykowany opiekun

nie

tak

tak

Pieczęć prewencyjna oraz imienny certyfikat obsługi prawnej

nie

tak

tak

Preferencyjna stawka (po wyczerpaniu pakietu godzin miesięcznych)

99 zł netto

99 zł netto

99 zł netto

Rozwiń pełną listę

Abonament miesięczny

249 zł netto

Zamów

579 zł netto

Zamów

Indywidualnie

Zamów
Opinie naszych Klientów
Radca Prawny Paweł Kutrzuba jest profesjonalistą, który świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie. Korzystaliśmy z oferty obsługi prawnej dla firm, która obejmowała między innymi projektowanie umów, negocjowanie i udzielanie porad prawnych. Polecamy współpracę z tą kancelarią.
Marcin Nowicki,
Prezes Zarządu Grupy LUX DOM
Dziękuję Radcy Prawnemu Pawłowi Kutrzubie za profesjonalizm, błyskawiczną reakcję i pomoc prawną w prowadzeniu firmy. Realizuje on usługi prawne z profesjonalizmem, zaangażowaniem i troską o dobro klientów.
Marcin Bartos,
Właściciel AsWent
Jako firma transportowo - spedycyjna korzystaliśmy z obsługi prawnej dla firm, którą oferuje Radca Prawny Paweł Kutrzuba. Pomógł nam w wielu ważnych aspektach związanych z prowadzeniem biznesu, w tym w przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Polecamy współpracę z kancelarią Kutrzuba.
Rafał Dudkowski,
Prezes Zarządu PHU DUDI
Przejdź do góry