Tak, radca prawny ma uprawnienia do reprezentowania klientów w sądzie. Jego rola nie ogranicza się jedynie do doradztwa prawnego, ale również obejmuje aktywną obronę interesów klienta przed organami sądowymi. Radca prawny może występować w imieniu osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na różnych etapach postępowania sądowego, zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych, administracyjnych czy nawet w niektórych przypadkach karnych. Kompetencje te pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw, negocjowanie warunków ugód, składanie pism procesowych oraz reprezentowanie klienta podczas rozpraw. To profesjonalne wsparcie jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowej ochrony praw i interesów klienta w kompleksowych i często skomplikowanych sprawach prawnych.